Berivan Elişsosyal kalkınma, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında sektörler arası tecrübeye sahiptir. Impact Hub Ankara kurucu ortağıdır. 2016’da İstasyonTEDÜ, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezini kurmuş ve beş yıl yöneticiliğini yapmıştır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bilkent Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gençlik, erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet ve insani güvenlik alanlarında çalışmıştır. Berivan Eliş, dünyada ve Türkiye’de sosyal girişimlerin ve sosyal girişimcilik ekosistemin durumu üzerine yapılan raporlama ve haritalama çalışmalarında araştırmacı ve koordinatör olarak rol almış; sivil toplum aktörleri, sosyal girişimler ve etki girişimlerine yönelik birçok destek ve kapasite geliştirme programının tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmiştir. Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında veri temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirme konusunda Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) bünyesinde çalışmalar yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans derecesi olan Murat Çitilgülü, kariyerine UNDP Türkiye’de insani kalkınma ekibinde başlamıştır. Öneri ve tespitleri çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca projeleştirilen “Gençlik Raporu”nun hazırlıklarında görev almıştır. Ardından dönemin Dış Ticaret Müsteşarlığında (bugünkü Ticaret Bakanlığı) uluslararası kalkınma ve ticaret diplomasisi alanlarında 6 yıl çalıştıktan sonra, merkezi İstanbul’da yer alan UNDP Küresel Özel Sektör Birimine geçmiştir. Merkezde kapsayıcı ekonomi ve işletme modelleri üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinde kamu kuruluşları, çok uluslu şirketler ve G-20, Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte araştırma ve uygulama projeleri yürütmüş; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulması sürecinde görev almıştır. ING Türkiye’de medya ilişkileri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin koordinasyonunda rol alan Murat Çitilgülü, 2018-2021 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. Ağustos 2021’den bu yana Impact Hub Ankara kurucu ortaklığı görevini sürdürmektedir.

Duygu Vatan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme ana dal ve Ürün Tasarımı yan dal lisans derecelerinin ardından sosyal inovasyon ve yerel kalkınma alanına odaklandığı yüksek lisans derecesini Endüstriyel Tasarım alanında tamamlamıştır. Tasarımı bir kapasite geliştirme aracı olarak kullanarak üretici-zanaatkar toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan ödüllü bir sosyal girişim olan Joon’u kurmuştur. Tasarım odaklı yaklaşım ve hizmet tasarımı konularında eğitim geliştirilmesi ve uygulanması alanında önemli bir deneyim sahibi olan Duygu Vatan sosyal iş modeli geliştirilmesi ve pazarlama konularında uluslararası projelerde uzman olarak çalışmıştır.

Zehra Düzgün, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına sigorta -finans sektöründe satış alanında başlamıştır. Yapı Kredi ve Allianz Türkiye ‘de 9 yıllık çalışma tecrübesinden sonra farklı özel sektör kuruluşlarında uzman ve yönetici olarak tecrübe kazanmıştır. Ocak 2023 itibarıyla Impact Hub Ankara ekibinde Satış Yöneticiliği yapmaktadır.

Zeynep Eliş, lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlamıştır. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda, Çankaya Belediyesi’nde ve çeşitli uluslararası projelerde kapsayıcılık, katılımcı kent planlaması ve katılımcı tasarım gibi alanlarda çalışmıştır. Sivil toplum alanında, kent hakları savunuculuğu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcı süreç tasarımı konularında çalışmalar yürütmüştür. İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezinin yürüttüğü uluslararası eğitim programı çerçevesinde yerel düzeyde katılımcı bir model geliştirme amacıyla kurulan proje ekibinde görev almıştır. TED Üniversitesi’nin düzenlediği Sosyal Fayda için Veri Bilimi eğitim programı ile çalışmalarını sosyal etki ve sosyal inovasyon alanlarına yönlendirerek; sosyal fayda ve kapsayıcılık konularında projelerde yer almaya başlamıştır. Şubat 2023’te katıldığı Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği bünyesinde Impact Hub Ankara ekibinde Proje Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Emre Çağrı Gezen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında modernleşme süreci üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Tarih alanında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler için Kızılay, Robert Kolej, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları gibi kurumlarda yer aldıktan sonra kariyerine özel sektörde devam etmiştir. Perakende, turizm, gıda gibi çok çeşitli sektörlerde çalışmış ve farklı alanlarda tecrübe kazanmıştır. Ekim 2022 itibarıyla dahil olduğu Impact Hub Ankara ekibinde Mekan Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.