Emre Çağrı Gezen
Mekan Koordinatörü

Emre Çağrı Gezen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında modernleşme süreci üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Tarih alanında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler için Kızılay, Robert Kolej, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları gibi kurumlarda yer aldıktan sonra kariyerine özel sektörde devam etmiştir. Perakende, turizm, gıda gibi çok çeşitli sektörlerde çalışmış ve farklı alanlarda tecrübe kazanmıştır. Ekim 2022 itibarıyla dahil olduğu Impact Hub Ankara ekibinde Mekan Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.