Topluluğumuzu ve sosyal girişimcilik ekosistemini ulusal ve uluslararası partnerlerimizle oluşturduğumuz programlarla destekliyoruz. Ekosistemin ihtiyaçları ve küresel eğilimlerle uyumlu konular arasından en çok etkiyi yaratabileceğimizi düşündüğümüz alanları Impact Hub Ankara’nın yoğunlaştığı dört temel alan olarak belirledik: Kamuda Sosyal İnovasyonun Geliştirilmesi, Sistem Düşüncesi, Yaratıcı Girişimcilik ve Yerel Sosyal Kalkınma. Impact Hub Ankara’nın bu dört alanda eğitim, araştırma, danışmanlık, kuluçka, hızlandırma, destek ve ödül programları yürüten ve ilgili tüm paydaşları bir araya getiren bir inovasyon merkezi olmasını amaçlıyoruz.

  • Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı için Sivil Topluma Yönelik Sosyal Girişimcilik eğitimleri
  • Impact Hub İstanbul ile birlikte Sivil Düşün’ün “A’dan Z’ye Değişim İçin Hareket” online eğitim programlarına içerik desteği
  • T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı uzman ve yöneticilerine yönelik Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı
  • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve UNDP aracılığı ile Sosyal İnovasyon için İletişim Projesi

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması: Dünya Bankası Türkiye ofisinin, ‘Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşlarının Ekonomik Olanaklarının Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı bünyesinde yürütülen araştırmanın 10 ildeki konsültasyon ve haritalama çalışmalarını Impact Hub İstanbul ile birlikte yürütüyoruz. Çalışma sonucunda güncel Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Haritası oluşturularak Dünya Bankası Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Raporu’nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Mülteci Girişimciliği Yol Haritası: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Cenevre merkez ofisine sunulmak üzere Impact Hub Global Network adına 4 kıtada devam eden araştırmanın uluslararası koordinasyonunu ve global haritalama çalışmasını yürütüyoruz. Çalışma sonucunda UNHCR ülke ofislerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde mülteci girişimciliği alanında daha etkili ve yerel şartlarla uyumlu müdahalelerde bulunabilmesini sağlayacak bir dizi araç seti geliştirilecek.

Avrupa Sosyal Girişim İzleme Anketi: Avrupa Sosyal Girişimcilik Ağı–Euclid Network’ün 21 Avrupa ülkesinde karşılaştırmalı bir çalışma olarak her sene düzenlediği anketin (European Social Enterprise Monitor – ESEM) yaygınlaştırma, değerlendirme ve raporlama çalışmalarını Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı bünyesinde yürütüyoruz. Çalışma sayesinde ekosistemle ilgili aktör bazında güncel durum ortaya konulurken, diğer Avrupa ülkelerindeki ekosistemlerle karşılaştırmalı analizler mümkün olabilecek. 

Türkiye’nin Mühendis Kızları: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisine Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında üç adet alternatif sosyal iş modelinin masa ve saha araştırması neticesinde geliştirilmesi, geliştirilen sosyal iş modellerinin pazar validasyonunun gerçekleştirilmesi, finansal ve operasyonel eylem planlarının hazırlaması ve raporlanması çalışmalarını tamamladık.

Odak alanlarımız kapsamında hayata geçirmek üzere aşağıdaki programların tasarımına ve finansmanına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

Kadınlara Yönelik Akran Öğrenme Platformu: Sistem Düşüncesi alanındaki çalışmalarımız kapsamında, Kanada merkezli Luminary Fund’dan sağladığımız mikro hibe ile farklı disiplinlerden sistem değişimi alanında çalışan kadınlara yönelik bir akran öğrenme platformu kuruyoruz.