Araştırma Faaliyetleri
Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Araştırması

Dünya Bankası Türkiye ofisinin, ‘Seçilmiş Bölgelerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşlarının Ekonomik Olanaklarının Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı bünyesinde yürütülen araştırmanın 10 ildeki konsültasyon ve haritalama çalışmalarını Impact Hub İstanbul ile birlikte yürütüyoruz. Çalışma sonucunda güncel Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Haritası oluşturularak Dünya Bankası Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Raporu’nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Mülteci Girişimciliği Yol Haritası

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Cenevre merkez ofisine sunulmak üzere Impact Hub Global Network adına 4 kıtada devam eden araştırmanın uluslararası koordinasyonunu ve global haritalama çalışmasını yürütüyoruz. Çalışma sonucunda UNHCR ülke ofislerinin faaliyet gösterdiği ülkelerde mülteci girişimciliği alanında daha etkili ve yerel şartlarla uyumlu müdahalelerde bulunabilmesini sağlayacak bir dizi araç seti geliştirilecek.

Avrupa Sosyal Girişim İzleme Anketi

Avrupa Sosyal Girişimcilik Ağı–Euclid Network’ün 21 Avrupa ülkesinde karşılaştırmalı bir çalışma olarak her sene düzenlediği anketin (European Social Enterprise Monitor – ESEM) yaygınlaştırma, değerlendirme ve raporlama çalışmalarını Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı bünyesinde yürütüyoruz. Çalışma sayesinde ekosistemle ilgili aktör bazında güncel durum ortaya konulurken, diğer Avrupa ülkelerindeki ekosistemlerle karşılaştırmalı analizler mümkün olabilecek. 

Change the future today

Tomorrow is too late

We believe that the time to act is now. Changing the future for the better starts today.

We are facing a climate and biodiversity crisis. The world is not on track to achieving its sustainability objectives. On the contrary: on many measures, from CO2 emissions to species loss, we are moving in the opposite direction. We are not doing well creating a more equal world either. In many places across the globe, the inequality gap is widening. Nearly half of humanity lives on less than $5.50 a day.

Entrepreneurship accelerates the transition to a greener and fairer planet.

LEARN ABOUT OUR ENVIRONMENTAL ACTION
FIND OUT ABOUT OUR INITIATIVES FOR EQUALITY →

Impact Hub in numbers

Subscribe to our newsletter

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]