ONE MILLION CUPS #2
31 Mart 2023 - Impact Hub Ankara

Tarih: 29 Mart 2023

İkinci buluşmaya hazırlanırken gerçekleşen 6 Şubat depremlerinin ardından boğazımızdaki yumru ile Şubat buluşmasını ne yazık ki gerçekleştiremedik. Geçen sürede şoku atlatmaya çalışırken bir taraftan da sosyal girişimlerin deprem bölgesine hızlı ve anlamlı çözümler geliştirdiğine şahit olduk. Sosyal girişimlerin çevikliği kadar, işbirliği geliştirme kapasiteleri ve sorunu anlama konusundaki nitelikli bakış açıları, sosyal girişimciliğin afet sonrası anlamlı bir yanıt olduğunu herkese göstermiş oldu. Buluşmada, afet bölgesi için çalışan 5 sosyal girişimi ağırladık, kaçıranlar için konuşulanları derledik. 

 

Ekodoku

Üretim yeri Hatay’da bulunan ama hasar almayan Ekodoku, üretim alanını bir ortak yaşam/üretim alanına dönüştürdüğünü anlattı. Buluşmada, Ekodoku üreticilerinin ihtiyaçlarının birlikte üreterek sağlanabileceğini görmesinden ve insanların daha iyisini inşa etmek için örgütlenmesinden bahsetti. Yaratılan ortak üretim/yaşam alanı sebebiyle Ekodoku ekibinin ortak alan kullanımı konusunda karşılaştıkları zorluklardan ve bu sürecin doğru yönetilmesi için alanın doğru üretim sistemi, üretim ekipmanları ile donatılmasının acil ihtiyaç olduğundan bahsetti. Ekodoku ekibinin bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi. 

 

Atölye Bez

Afet sonrası “Biz en anlamlı katkıyı nerede sağlayabiliriz?” sorusunu soran Atölye Bez ekibi, deprem bölgesindeki çocukların ihtiyaçlarını gidermek için Ankara, Çankaya’da bulunan atölyesini gönüllülere açtı. Onlarla birlikte artık kumaşlardan çocuklar için oyuncak üretimi gerçekleştirdi. Buluşmada bu çalışmanın başlarda faydalı olduğunu ama zaman ilerledikçe işlevini yitirdiğini, ekibin enerjisini daha anlamlı bir yere kanalize etme isteği sebebiyle çalışmanın durdurulduğunu anlattı. Depremin en başından beri bir çoğumuzun yaptığı yardım çabalarının anlamlı üretim modellerine dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Atölye Bez, mekan odaklı çalışanların mekanlarını kolektif üretim ile güçlendirmesi gerektiğinden bahsetti. 

 

Hisleri Harika

Hisleri Harika ürettiği setlerle çocukların sanatı alışılmamış bir biçimde deneyimlemesini sağlayarak onların ifade kapasitesini ve yaratıcılığını geliştiriyor. Bunun yanısıra afetten etkilenen çocukların hem oyun oynarken hem de duygularını dile getirebilmesi için Hisleri Harika setleri çok iyi bir araç çünkü setler aynı zamanda terapötik etkiye de sahip. Fakat setlerin iyi bir şekilde işleyebilmesi için nitelikli bir saha ekibinin eğitmen eğitimi yapması gerekiyor. Hisleri Harika, yaptığı çalışmalarda henüz sahada çocuklar için örgütlü bir eğitmen sisteminin olmadığını ve bu setleri yaygınlaştırmak için doğru zamanın beklenmesi gerektiğini, süreç boyunca karşılaştıkları zorluklar üzerinden aktardı. Hisleri Harika’nın sanat aktivite setleri yakın zamanda deprem bölgesinde faaliyet gösteren eğitmenler ve sivil toplum örgütleri tarafından sistematik bir şekilde çocuklara ulaştırılması planlanmakta. 

 

Teyit 

Teyit, deprem sonrası doğru bilginin yaygınlaşması konusunda epey zorlu bir görev üstlendi. Özellikle deprem bölgesinde çok ciddi bir bilgi kirliliğini gidermek için çalıştı. Buluşmada, deprem bölgesine doğru bilgiyi ulaştırmak için yaptığı online çalışmaların yanı sıra  broşürler, posterler ve doğru bilgi kartları aracılığıyla afetten etkilenen ve internete erişimi sınırlı olan kişiler için fiziksel olarak da doğru bilgiyi yaygınlaştırmak adına ürettiği çözümlerden bahsetti. 

 

Zincir

Zincir, sivil toplum etkinliklerini ve ajandasını halkın erişimine açarak sivil katılımcılığı artırmayı amaçlayan bir uygulama. Afet döneminde Zincir’in attığı en önemli adımlardan biri afet bölgesindeki halkın Zincir uygulaması üzerinden, sivil toplum desteği ile barınma ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlamak. Buluşmada, uzun vadede deprem ve benzeri afetlerde yaşanacak olan koordinasyon sorunlarını çözmek için Zincir uygulamasının hayatımızda daha anlamlı bir yer bulması gerektiğinden bahsetti. Özellikle deprem sonrası müdahalede halkın ve sivil toplumun katılımının sürdürülebilmesi için Zincir’in nitelikli bir iş modeli benimsemesi ve ön plana çıkarılmasına ihtiyaç var.