Yakından Tanıyın

Nedir, Ne değildir?

Küresel bir etki topluluğu

Impact Hub Ankara bir sosyal girişim ve dünya çapında 100’den fazla merkezde etki odaklı girişimciler, yenilikçiler ve yaratıcılardan oluşan bir topluluk olan küresel Impact Hub Ağının yeni üyelerinden biri.

Impact Hub, ortak çalışma alanları, etkinlik ve toplantı salonları gibi mekan temelli olanaklar sunmanın yanı sıra sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon destek programları, araştırma ve kapasite artırma projeleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gibi ekosistem ve topluluk geliştirme çalışmaları yürüten bir kuruluş. Bu çalışmalar, Impact Hub Ankara’nın uzmanlaşmış ekibinin ötesinde diğer sosyal girişimciler ve akran kuruluşlar, kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinden ilgili uzmanlar ve Impact Hub Global Ağının üyelerinden oluşan bir topluluk tarafından destekleniyor. 

Impact Hub Ankara, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA), Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Sosyal Değer Türkiye (Social Value Türkiye) ve Tech To The Rescue üyesi. Impact Hub Küresel Ağı’nın Politika Geliştirme Görev Gücünde (Policy Task Force) yer alıyor.