Impact Hub Net Sıfır Hedefini Nasıl ve Neden Benimsiyor?
30 Ocak 2024 - Mizgin Calagan

Impact Hub Ankara’da yeni yıla yeni bir hedefle merhaba dedik: “net sıfır hub” olma taahhüdü. 

Hub mekanı ve uygulamaları planlanırken, ilk aşamadan beri çevresel etki akılda tutulmuş, tasarımdan malzeme seçimlerine, topluluk kurallarından satın alma pratiklerine kadar genişçe bir yelpazede karbon ayak izini minimize edecek aksiyonlar hayata geçirilmişti. Isıtma-soğutma sistemleri (kullanılan zemin malzemesinin hava geçirmesiyle desteklenen yerden ısıtma sistemi, pencere çerçevelerinin ahşap malzeme olması, klima kullanılmaması) enerji verimliliğini gözeten tercihler (aydınlatma için ek pencereler konulması, tüm aydınlatmada yüksek enerji tasarruflu ve uzun ömürlü ampuller kullanılması, fotoselli aydınlatma çözümleri, açık duvar ve tavan renkleri kullanılması), geri dönüşüm yönetimi, minimum bulaşık ve atık üretecek şekilde düzenlenen etkinlikler ve topluluk davranış kuralları gibi. Geçtiğimiz Kasım ayında da İyi Ekim ile işbirliği içinde organik atık dönüşümü için kompostlama çalışmalarına başlanmış, permakültür uygulamaları Impact Hub Ankara gündeminde kalıcı olarak yerini almıştı.

Küresel Impact Hub Ağı’nın ‘net sıfır hublar’ taahhüdü 2025’e kadar gerçekleşecek. Net sıfır taahhüdü ne anlama geliyor? Yanıtı ve ilgili kavramların tanımlarını özetleyen Impact Hub makalesini sizin için çevirdik:

Impact Hub’ın net sıfıra ulaşma taahhüdü nedir?

Kasım 2022’de Impact Hub ağı, 2025 sonuna kadar net sıfır hedefine yönelik kolektif bir çevre standardı taahhüt etmeye ve bu doğrultuda hareket etmeye karar verdi. Bu yolculuğu desteklemek için ağda yer alan Impact Hublara eğitim ve kaynak sağlıyor.

Neden net sıfır?

Bugün iklim değişikliğinin dönüm noktasındayız. Yalnızca çevresel eylem için bir strateji veya vizyon oluşturmaya değil, aynı zamanda davranışlarımızı Impact Hub’ın temsil ettiği değerlerle köklü şekilde hizalamaya çağrılıyoruz. 2021 yılında Impact Hub Yönetim Kurulu, mekanlarımızın sürdürülebilirliğini iyileştirme ve karbon nötr olma yolculuğuna çıkma hedeflerini içeren kapsamlı bir “Ağ Çevre Stratejisi” onayladı.

Değerlerimizi davranışa dönüştürerek Impact Hub Ağı’nın etkisini daha geniş bir düzleme yayabileceğimize inanıyoruz. Ağın girişimcilikten gelen enerjisi ve görünürlüğü, geniş ekosistemimize daha büyük bir hareketin (CarbonNeutral, Net Positive ve UNFCC’nin küresel “Sıfıra Yarış” vb.) parçası olmaları için bir yandan ilham verirken bir yandan da meydan okuyor.  

Bu strateji, iklim adaletine doğru atılan ilk adım ve bunun bir semptoma yanıt olduğunu, temel nedeni çözemediğini veya ihtiyaç duyulan çevresel paradigma değişikliğinin tüm nüanslarını ele almadığını kabul ediyoruz.

 

Ancak, bu adım, hemen şimdi atılması gereken önemli bir ilk adım. Çünkü:

• Sürdürülebilirlik çabaları hakkında bazı kurumlar kamuya açık raporlama yapmaya başlıyor (Ashoka Üniversiteleri, B Corp, WeWork), ancak birçoğu da henüz bunu yapmıyor.

•BM kurumları, şirketler ve hükümetlerle birlikte çalışan küresel bir kuruluş olarak çevre taahhüdümüzün ve politikamızın ne olduğu giderek daha fazla soruluyor.

•Görünür karbon ayak izlerine (mekanlarımız, catering ve etkinliklerimiz) ve adil ve sürdürülebilir bir dünyaya (amacımız) görünür bir bağlılığa sahip yerel kuruluşlardan oluşan bir ağ olarak, ‘sözümüzü yerine getirmek’ ve karbon ayak izimizi ortadan kaldırmak için görünür eylemlerde bulunmamız gerekiyor.

•Bu geçişi kendimiz yapmayı öğrenerek, tüm ortaklarımız, faydalanıcılarımız ve üyelerimiz için bu geçişi mümkün kılacak şekilde kendimizi donatıyoruz. Beceri ve bilgi birikimimizi kullanabileceğimiz birçok sektörde, yapılacak çok iş var! OECD’ye göre net sıfıra geçiş KOBİ’ler ve girişimciler tarafından desteklenecek.

•Net sıfır sera gazı emisyonuna geçişin 107 farklı kentte, sahada nasıl yapılabileceğine dair birlikte öğrenmek ve içgörülerimizi paylaşmak için en iyi konumdayız:

•Engellerle karşılaştığımızda, bu zorluğu kendi etki girişimcileri ağımız üzerinden yenilikçi çözümler bulmak için kullanabiliriz.

•Çevresel girişimciliğe eşitliği yerleştirmek için birçok farklı yerde güçlü varlığımızla edindiğimiz deneyimi uygulayarak, girişimcilik yoluyla sosyal açıdan adil bir çevresel geçişe öncülük edebiliriz.

Bu adım, ağdaki pek çok kişinin “nötr” veya “net”in ötesine geçerek sonunda onarıcı ve iklim-pozitif hale gelmek için üzerinde tartıştığı daha büyük bir vizyon için ilk adım. Ambition 2030’da “geleceğin iş dünyasına model olmak” istediğimizi söylemiştik. İklim eylemi söz konusu olduğunda bunu nasıl yapacağız? Bir dizi Impact Hub şimdiden yolda.

Karbon nötr ve net sıfır emisyon arasındaki fark nedir?

Destekleyici tanımlar:

  • Karbon nötr, bir kuruluşun faaliyetlerinden atmosfere salınan CO2’nin eşdeğer miktarda uzaklaştırılarak dengelenmesi anlamına gelir.
  • Net sıfır emisyon, salınan sera gazı (GHG) miktarının tamamını ve atmosferden uzaklaştırılan miktarın dengelenmesidir.

Karbon nötr ve net sıfır iki benzer terimdir. Her iki durumda da kuruluşlar karbon ayak izlerini azaltmak ve dengelemek için çalışır. Nötr karbon, toplam karbon emisyonu miktarının dengelenmesini ifade ettiğinde, net sıfır karbon, başlangıçtan itibaren hiçbir karbon salınmadığı anlamına gelir, dolayısıyla hiçbir karbonun yakalanmasına veya dengelenmesine gerek yoktur. Örneğin, bir kuruluşun tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve sıfır fosil yakıt kullanan bir binası, enerjisini “sıfır karbon” olarak etiketleyebilir.

Ancak “net sıfır”dan bahsederken net sıfır karbon veya net sıfır emisyonu belirtmek çok önemlidir. Net sıfır emisyon, üretilen sera gazı emisyonları (GHG) ile atmosferden alınan sera gazı emisyonlarının genel dengesini ifade eder. Başka bir deyişle net sıfır, insanların atmosferdeki iklimi ısıtan gazların yükünü artırmayı bıraktığı noktayı tanımlar.

 

Kaynaklar:

• OECD (2021), “No net zero without SMEs: Exploring the key issues for greening SMEs and green entrepreneurship”, OECD SME and Entrepreneurship Papers, No. 30, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bab63915-en.

• https://plana.earth/academy/what-is-difference-between-carbon-neutral-net-zero-climate-positive