Eğitim Programları

Impact Hub Ankara, sosyal girişimcilik, sosyal tasarım, sosyal etki yönetimi ve sosyal inovasyon kapasitenizi arttıracak eğitim programları tasarlar ve uygular.

Kavramsal ve bağlamsal arkaplan, sosyal etki ve iş modelleri, sosyal girişimcilik politikaları ve destek modelleri, sosyal girişimler için örgütsel yönetim, sosyal etki yönetimi, ekosistem yaklaşımı ve sistem haritalama, paydaş angajmanı ve işbirliği inşası, kamuda sosyal inovasyon, sivil toplum örgütleri için sosyal inovasyon, tasarımsal düşünme gibi konularda başlangıç ve orta seviyede eğitim programları geliştirmiştir.

Eğitim programları ile ilgili daha fazla bilgi almak için bize yazın: [email protected]