Berivan Eliş
Kurucu Ortak | Programlar Direktörü

Berivan Elişsosyal kalkınma, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında sektörler arası tecrübeye sahiptir. Impact Hub Ankara kurucu ortağıdır. 2016’da İstasyonTEDÜ, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezini kurmuş ve beş yıl yöneticiliğini yapmıştır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bilkent Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gençlik, erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet ve insani güvenlik alanlarında çalışmıştır. Berivan Eliş, dünyada ve Türkiye’de sosyal girişimlerin ve sosyal girişimcilik ekosistemin durumu üzerine yapılan raporlama ve haritalama çalışmalarında araştırmacı ve koordinatör olarak rol almış; sivil toplum aktörleri, sosyal girişimler ve etki girişimlerine yönelik birçok destek ve kapasite geliştirme programının tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmiştir. Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında veri temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirme konusunda Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) bünyesinde çalışmalar yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir.