Deniz Erbil
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi

Kurumsal iletişim alanında ondokuz yılı aşkın deneyime sahip olan Deniz Erbil, Bilkent Üniversitesi'nden İletişim ve Tasarım bölümünden lisans derecesini ve İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi'nden de Halkla İlişkiler yüksek lisans derecesine sahiptir. Özel sektörlerde farklı alanlarda ve sivil toplum kuruluşlarında dijital pazarlama, pazarlama, halkla ilişkiler, topluluk yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk, iç ve dış iletişim, risk ve kriz yönetimi, sosyal medya yönetimi ve tasarım gibi çeşitli konularda geniş bir bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Projelerde ve özel sektörde verdiği Kurumsal İletişim danışmanlığının yanı sıra startuplara mentörlük ve eğitimler vermektedir. Ayrıca Bilkent Üniversitesi’nde İletişim Tasarım Bölümü’nde yarı zamanlı hocalık yapmaktadır.