Buffer
Kurucu Ortak | Tasarım Direktörü

Duygu Vatan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme ana dal ve Ürün Tasarımı yan dal lisans derecelerinin ardından sosyal inovasyon ve yerel kalkınma alanına odaklandığı yüksek lisans derecesini Endüstriyel Tasarım alanında tamamlamıştır. Tasarımı bir kapasite geliştirme aracı olarak kullanarak üretici-zanaatkar toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan ödüllü bir sosyal girişim olan Joon’u kurmuştur. Tasarım odaklı yaklaşım ve hizmet tasarımı konularında eğitim geliştirilmesi ve uygulanması alanında önemli bir deneyim sahibi olan Duygu Vatan sosyal iş modeli geliştirilmesi ve pazarlama konularında uluslararası projelerde uzman olarak çalışmıştır.