Zeynep Eliş
Proje Koordinatörü

Zeynep Eliş, lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlamıştır. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda, Çankaya Belediyesi’nde ve çeşitli uluslararası projelerde kapsayıcılık, katılımcı kent planlaması ve katılımcı tasarım gibi alanlarda çalışmıştır. Sivil toplum alanında, kent hakları savunuculuğu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcı süreç tasarımı konularında çalışmalar yürütmüştür. İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezinin yürüttüğü uluslararası eğitim programı çerçevesinde yerel düzeyde katılımcı bir model geliştirme amacıyla kurulan proje ekibinde görev almıştır. TED Üniversitesi’nin düzenlediği Sosyal Fayda için Veri Bilimi eğitim programı ile çalışmalarını sosyal etki ve sosyal inovasyon alanlarına yönlendirerek; sosyal fayda ve kapsayıcılık konularında projelerde yer almaya başlamıştır. Şubat 2023’te katıldığı Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği bünyesinde Impact Hub Ankara ekibinde Proje Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.