Berivan Eliş | Kurucu Ortak

Sosyal kalkınma, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında sektörler arası tecrübeye sahiptir. Impact Hub Ankara kurucu ortağıdır. 2016’da İstasyonTEDÜ, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezini kurmuş ve beş yıl yöneticiliğini yapmıştır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bilkent Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gençlik, erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet ve insani güvenlik alanlarında çalışmıştır. Berivan Eliş, dünyada ve Türkiye’de sosyal girişimlerin ve sosyal girişimcilik ekosistemin durumu üzerine yapılan raporlama ve haritalama çalışmalarında araştırmacı ve koordinatör olarak rol almış; sivil toplum aktörleri, sosyal girişimler ve etki girişimlerine yönelik birçok destek ve kapasite geliştirme programının tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmiştir. Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında veri temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirme konusunda Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) bünyesinde çalışmalar yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Duygu Vatan | Kurucu Ortak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme ana dal ve Ürün Tasarımı yandal lisans derecelerinin ardından sosyal inovasyon ve yerel kalkınma alanına odaklandığı yüksek lisans derecesini Endüstriyel Tasarım alanında tamamlamıştır. Tasarımı bir kapasite geliştirme aracı olarak kullanarak üretici-zanaatkar toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan ödüllü bir sosyal girişim olan Joon’u kurmuştur. Tasarım odaklı yaklaşım ve hizmet tasarımı konularında eğitim geliştirilmesi ve uygulanması alanında önemli bir deneyim sahibi olan Duygu Vatan sosyal iş modeli geliştirilmesi ve pazarlama konularında uluslararası projelerde uzman olarak çalışmıştır.

Murat Çitilgülü | Kurucu Ortak

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans derecesi olan Murat Çitilgülü, kariyerine UNDP Türkiye’de insani kalkınma ekibinde başlamıştır. Öneri ve tespitleri çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca projeleştirilen “Gençlik Raporu”nun hazırlıklarında görev almıştır. Ardından dönemin Dış Ticaret Müsteşarlığında (bugünkü Ticaret Bakanlığı) uluslararası kalkınma ve ticaret diplomasisi alanlarında 6 yıl çalıştıktan sonra, merkezi İstanbul’da yer alan UNDP Küresel Özel Sektör Birimine geçmiştir. Merkezde kapsayıcı ekonomi ve işletme modelleri üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinde kamu kuruluşları, çok uluslu şirketler ve G-20, Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte araştırma ve uygulama projeleri yürütmüş; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulması sürecinde görev almıştır. ING Türkiye’de medya ilişkileri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin koordinasyonunda rol alan Murat Çitilgülü, son olarak 3 yıl süreyle Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Genel Müdürlüğünü yürütmüştür.

Gözde Ahıskalı | Proje Koordinatörü

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Üniversite hayatı boyunca Toplumsal Duyarlılık Projeleri çatısı altında yürütülen gönüllü çalışmalarda yer aldı. Mezuniyeti sonrasında gençlik alanında sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasını hedefte tutarak, okullarda sosyal sorumluluk derslerinin yaygınlaştırılması ve gençlerin sosyal problemlerin çözümüne dahil olmaları çerçevesinde çalışmalar yürüten Bilinçli Gençlik Derneği’nin dört yıl boyunca yönetiminde görev aldı. Çeşitli meslek ve üyelik kuruluşlarının yürüttüğü AB projelerinde idari ve operasyonel destek pozisyonlarında çalıştı. Mali ve teknik raporlama, proje döngüsü, hibe usulleri konularında eğitimler aldı. 11 yaşından itibaren piyano çalar ve Gezgin ve Şurup adında iki kedisi vardır

Alaz Türkmen | Mekan Koordinatörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra 5 yıl boyunca sinema ve yayıncılık sektöründeki çeşitli firmaların operasyon bölümlerinde çalıştı. Alaz Türkmen 2021 yılından itibaren Sosyal İnovasyon alanında çalışmaya başladı.