Etki yolculuğunuzda yanınızda

Sosyal Klinik

Nedir?

Sosyal Klinik, sosyal girişimlere yönelik bir yardım masası mantığıyla işler. Girişimleri daha sağlıklı kılacak çözümlerle buluşturur. Erken aşama ve büyüme dönemindeki girişimleri, alan uzmanlarıyla biraraya getirerek işletme başarısını artırmayı hedefler. Sosyal Klinik girişimcilere, etki modelleri, iş modelleri ve yönetişim modellerinin geliştirilmesi için destek olurken, bu modellerin birbiri ile uyumu ve bütünleşmesine yönelik öneri ve müdahalelerde bulunur. Kapasitesi dahilinde, verilen destek tiplerine uygun ihtiyaçları olan tüm sosyal girişimlere açıktır.

1

Aşama Belirleme ve Ön Değerlendirme Süreci

1

Aşama Belirleme ve Ön Değerlendirme Süreci

Aşamanızı belirlediten sonra öz değerlendirmeyi de içeren açık bir başvuru belgesini buradan doldurabilirsiniz. Bu formda sosyal girişimizin, iş ve etki modelinin yanı sıra karşılaştıkları zorluklar ya da ihtiyaçları hakkında bilgi vermelisiniz.

2

Nihai Değerlendirme Süreci

2

Nihai Değerlendirme Süreci

Başvuru formu olumlu değerlendirilen sosyal girişimler bir ön kabul toplantısına katılırlar. Bu toplantıda klinik ekibi daha ileri bir değerlendirme yaparak girişimlerin programa uygunlarını ayrıntılı olarak inceler. Program için seçim kriterlerini karşılamayan girişimler, e-posta yoluyla bir geri bildirim reçetesi alır bu reçetede uzmanlar girişimin başvuru formuna göre değerlendirmelerini ve destekten yararlanabilecek hale gelmeleri için iyileştirme önerileri sunar.

3

Müdahale Toplantısı

3

Müdahale Toplantısı

Programa seçilen sosyal girişimler, belirlenen ihtiyaçlarına göre ilk bir müdahale planı oluşturma toplantısı yapılır. Burada sosyal girişimlere yapılan önerilere uygun çalışma, aktif katılım ve müdahaleleri uygulama kapasiteleri ve isteklilikleri girişimlerin programdan yararlanmaya devam etmeleri için önemlidir.

4

İşletme Sağlığı Teşhis ve Tedavi Görüşmeleri

4

İşletme Sağlığı Teşhis ve Tedavi Görüşmeleri

Sosyal Girişim Klinik Programının teşhis ve tedavi toplantıları, sosyal girişimlere bir dizi temel alanda hedefe yönelik destek ve rehberlik sunar. Program, her bir işletmenin özel ihtiyaçlarını ve zorluklarını ele almak için farklı konuları ve alanları kapsamaktadır.

 

5

Mezuniyet ve Klinikte Destekçi Olma

5

Mezuniyet ve Klinikte Destekçi Olma

Programı başarıyla tamamlayan sosyal girişimler mezun olur. Mezunlar, yeni katılımcılara rehberlik ve destek sağlayarak kliniğe destekçi olma fırsatına sahiptir.

1

Aşama Belirleme ve Ön Değerlendirme Süreci

Aşamanızı belirlediten sonra öz değerlendirmeyi de içeren açık bir başvuru belgesini buradan doldurabilirsiniz. Bu formda sosyal girişimizin, iş ve etki modelinin yanı sıra karşılaştıkları zorluklar ya da ihtiyaçları hakkında bilgi vermelisiniz.

2

Nihai Değerlendirme Süreci

Başvuru formu olumlu değerlendirilen sosyal girişimler bir ön kabul toplantısına katılırlar. Bu toplantıda klinik ekibi daha ileri bir değerlendirme yaparak girişimlerin programa uygunlarını ayrıntılı olarak inceler. Program için seçim kriterlerini karşılamayan girişimler, e-posta yoluyla bir geri bildirim reçetesi alır bu reçetede uzmanlar girişimin başvuru formuna göre değerlendirmelerini ve destekten yararlanabilecek hale gelmeleri için iyileştirme önerileri sunar.

3

Müdahale Toplantısı

Programa seçilen sosyal girişimler, belirlenen ihtiyaçlarına göre ilk bir müdahale planı oluşturma toplantısı yapılır. Burada sosyal girişimlere yapılan önerilere uygun çalışma, aktif katılım ve müdahaleleri uygulama kapasiteleri ve isteklilikleri girişimlerin programdan yararlanmaya devam etmeleri için önemlidir.

4

İşletme Sağlığı Teşhis ve Tedavi Görüşmeleri

Sosyal Girişim Klinik Programının teşhis ve tedavi toplantıları, sosyal girişimlere bir dizi temel alanda hedefe yönelik destek ve rehberlik sunar. Program, her bir işletmenin özel ihtiyaçlarını ve zorluklarını ele almak için farklı konuları ve alanları kapsamaktadır.

 

5

Mezuniyet ve Klinikte Destekçi Olma

Programı başarıyla tamamlayan sosyal girişimler mezun olur. Mezunlar, yeni katılımcılara rehberlik ve destek sağlayarak kliniğe destekçi olma fırsatına sahiptir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Sosyal Klinik şimdilik sadece başlangıç ve büyüme aşamasındaki sosyal girişimlere destek sunabiliyor. Bu yüzden Kliniğe başvurmadan önce, girişiminizin bir “sosyal girişim” olduğunu ve fikir aşamasını geride bıraktığını teyit etmelisiniz. 

Girişiminizi sosyal ve çevresel bir sorunu çözmek amacıyla kurduysanız (ya da kurmak istiyorsanız), girişiminizin gelir elde etmesi için ticari faaliyetler gerçekleştiriyorsanız (ya da gerçekleştirecekseniz), karınızı sosyal/çevresel amacınıza yatırıyorsanız (ya da yatırma amacındaysanız) ve iş, etki, yönetim modelleriniz birbiri ile uyumlu ise (ya da uyumlu hale getirmek istiyorsanız) girişiminizi bir sosyal girişim olarak kabul ediyoruz.

Eğer sosyal girişiminizin hangi aşamada yer aldığından emin değilseniz, aşağıdaki açıklamalardan yararlanarak girişiminizin yolculuğunda nereye daha yakın olduğunu tespit edebilirsiniz.

1. Fikir

“Şu anda çözüm gerektiren önemli bir sorunu tespit etmeye odaklanıyorum. Henüz bir çözüm geliştirmedim ve hala sorunun kapsamını ve etkilediği kişilerin ihtiyaçlarını araştırıyorum. Sonraki adımlarımda bana rehberlik edebilecek veya fikrim hakkında geri bildirimde bulunabilecek biriyle bağlantı kurmak için sabırsızlanıyorum.”

Fikir aşamasındaki girişimciler için özel olarak hazırlanmış bir kendi kendine çalışma modülü sunmaya hazırlanıyoruz. 

2. Başlangıç

“Sosyal girişimimi geliştirmenin ilk aşamalarındayım. Fikrimin bir prototipini/pilotunu oluşturdum ve yakın çevremde sonuçlarını test ettim. Artık konseptimin işe yaradığından eminim. Motivasyonum, test edilmiş bu fikri daha sistematik bir şekilde uygulamak. Becerilerimi ve finansal kapasitemi geliştirmek için uzman rehberliği arıyorum.”


Girişiminizi başlangıç aşamasında konumlandırıyorsanız bu ön değerlendirme formunu doldurarak kliniğe başvurabilirsiniz.

3. Büyüme

“Girişimin elle tutulur bir etki yarattığını gösterebileceğim bir iş modelimiz var. Büyüyoruz ve artık daha fazla etki üretebileceğimiz bir aşamaya geçmek istiyoruz. Büyüme zorlukları da beraberinde getiriyor. Şu anda operasyonlarımızı iyileştiriyor, ekibimizi geliştiriyor ve tutarlı ürün kalitesi sağlıyoruz. Ancak iş ve etki modelimizi daha uyumlu hale getirebilmek için uzman desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Büyümeyle beraber etkiyi ölçme ve gösterme ihtiyacımız da giderek arttı ve bu konuda yol göstericiler arıyoruz.”

Girişiminizi büyüme aşamasında konumlandırıyorsanız bu ön değerlendirme formunu doldurarak Kliniğe başvurabilirsiniz.

4. Ölçeklenme

“İş modelimizin başarılı olduğunu kanıtladık ve etkisini farklı alanlara taşımaya hazırız. Farklı pazarlara ya da farklı yararlanıcılara ulaşmak için iş modelimizi yenilemek istiyoruz. Bu aşama benzersiz zorluklarla birlikte geliyor ve bunu gerçekleştirmek için yenilikçi stratejiler ve yaklaşımlar keşfetmeye hevesliyiz.”

Ölçeklenme aşamasındaki girişimciler için özel olarak hazırlanmış bir kendi kendine çalışma modülü sunmaya hazırlanıyoruz, yakında bu modüle buradan ulaşabileceksiniz.

Klinikte sağlanan destekler

İşletme Sağlığı Teşhisi

İyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanları belirlemek için işletmenin finansal performansının, operasyonel verimliliğinin ve pazar konumunun kapsamlı analizi.

Amaç: Sosyal girişimin genel sağlığını ve performansını değerlendirmek ve operasyonel sürdürülebilirliğini artırmak için stratejiler geliştirmek.

Yönetişim Modeli Tasarımı ve Uyumu

Etkili yönetişim yapıları tasarlama ve bunları kuruluşun misyonu ve değerleriyle uyumlu hale getirme konusunda rehberlik.

Amaç: Etik karar alma ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek için sağlam yönetişim uygulamaları oluşturmak.

İş Modeli Renovasyonu

Mevcut iş modelini değerlendirmek ve iyileştirmek veya yeni bir iş modeli geliştirmek için görüşmeler.

Amaç: İş modelini ekibin yetkinlikleriyle hizalamak, etki modeliyle uyumluluğunu geliştirmek için girişimin gelir akışlarını, maliyet yapılarını ve değer önerilerini geliştirmek.

Pazara Erişim Destekleri

Kurumsal satış odaklı danışmanlık destekleri

Amaç: Girişimi sosyal satın alma operasyonlarına açık hale getirmek, market-readiness, contract-readiness, corporate-readiness seviyelerine hazırlamak.

Topluluk ve Ağ Destekleri

Diğer sosyal girişimciler ve paydaşlardan oluşan etkin bir toplulukla ve pro-bono destek fırsatları ile buluşturmak.

Amaç: Sosyal girişim ekosistemini güçlendirmek için ağ oluşturma, işbirliği ve bilgi paylaşımı fırsatlarını teşvik etmek.

Etki Ölçümü ve Yönetimi

Etki modelinin gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve sosyal etki yönetimi kapasitesinin arttırılması.

Amaç: Sosyal etki hedeflerinin tüm operasyonlarla bütünleştirilmesi ve etki yönetim sistemlerinin kurulması.

Süresiz sürekli açık destek

Program, her sosyal girişimin etkisini derinleştirmek için kendine özgü ihtiyaçları ve zaman planlaması olduğu varsayımıyla hareket etmektedir. Programdan yararlanma miktarı ve süreci esnek olarak tasarlanır, desteğin niteliği ve sürekliliği girişimin özel gereksinimlerine ve destekten faydalanabilme durumuna göre uyarlanır.

Desteklenen Sosyal Girişimler

Klinikte Yerini Ayırt
Kliniğe Destek Ol