Yakından Tanıyın

Ekip

Impact Hub Ankara ekibi kurucular ve çalışanlar dışında Danışma ve Destek Kurulu (Support Circle) üyelerinden oluşur. Bu kurul, Impact Hub Ankara’nın organizasyonel ömrü boyunca etkisini artırmak, misyonunu korumak ve geliştirmek ve finansal ve operasyonel sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla tasarlanmış işlevsel bir yapıdır.

Support Circle üyeleri, Impact Hub’ın, güven, dayanışma ve cesaret ilkelerinin (trust, collaboration, courage) ruhuna bağlılığı ve Impact Hub misyonunu koruma ve geliştirmeye yönelik aktif bir taahhüdü olan üyelerden oluşur ve kapsamlı erişim ve temsil haklarına sahiptirler.

Duygu Vatan
Kurucu Ortak | Tasarım Direktörü
Duygu Vatan
Kurucu Ortak | Tasarım Direktörü

Duygu Vatan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme ana dal ve Ürün Tasarımı yan dal lisans derecelerinin ardından sosyal inovasyon ve yerel kalkınma alanına odaklandığı yüksek lisans derecesini Endüstriyel Tasarım alanında tamamlamıştır. Tasarımı bir kapasite geliştirme aracı olarak kullanarak üretici-zanaatkar toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan ödüllü bir sosyal girişim olan Joon’u kurmuştur. Tasarım odaklı yaklaşım ve hizmet tasarımı konularında eğitim geliştirilmesi ve uygulanması alanında önemli bir deneyim sahibi olan Duygu Vatan sosyal iş modeli geliştirilmesi ve pazarlama konularında uluslararası projelerde uzman olarak çalışmıştır.

Berivan Eliş
Kurucu Ortak | Programlar Direktörü
Berivan Eliş
Kurucu Ortak | Programlar Direktörü

Berivan Elişsosyal kalkınma, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında sektörler arası tecrübeye sahiptir. Impact Hub Ankara kurucu ortağıdır. 2016’da İstasyonTEDÜ, TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezini kurmuş ve beş yıl yöneticiliğini yapmıştır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Bilkent Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda gençlik, erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet ve insani güvenlik alanlarında çalışmıştır. Berivan Eliş, dünyada ve Türkiye’de sosyal girişimlerin ve sosyal girişimcilik ekosistemin durumu üzerine yapılan raporlama ve haritalama çalışmalarında araştırmacı ve koordinatör olarak rol almış; sivil toplum aktörleri, sosyal girişimler ve etki girişimlerine yönelik birçok destek ve kapasite geliştirme programının tasarım, uygulama ve değerlendirme süreçlerini yönetmiştir. Türkiye’de sosyal girişimcilik alanında veri temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirme konusunda Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) bünyesinde çalışmalar yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Murat Çitilgülü
Kurucu Ortak | Operasyon Direktörü
Murat Çitilgülü
Kurucu Ortak | Operasyon Direktörü

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans derecesi olan Murat Çitilgülü, kariyerine UNDP Türkiye’de insani kalkınma ekibinde başlamıştır. Öneri ve tespitleri çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca projeleştirilen “Gençlik Raporu”nun hazırlıklarında görev almıştır. Ardından dönemin Dış Ticaret Müsteşarlığında (bugünkü Ticaret Bakanlığı) uluslararası kalkınma ve ticaret diplomasisi alanlarında 6 yıl çalıştıktan sonra, merkezi İstanbul’da yer alan UNDP Küresel Özel Sektör Birimine geçmiştir. Merkezde kapsayıcı ekonomi ve işletme modelleri üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinde kamu kuruluşları, çok uluslu şirketler ve G-20, Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte araştırma ve uygulama projeleri yürütmüş; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulması sürecinde görev almıştır. ING Türkiye’de medya ilişkileri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin koordinasyonunda rol alan Murat Çitilgülü, 2018-2021 yılları arasında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. Ağustos 2021’den bu yana Impact Hub Ankara kurucu ortaklığı görevini sürdürmektedir.

Zehra Düzgün
Satış Yöneticisi
Zehra Düzgün
Satış Yöneticisi

Zehra Düzgün, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına sigorta -finans sektöründe satış alanında başlamıştır. Yapı Kredi ve Allianz Türkiye ‘de 9 yıllık çalışma tecrübesinden sonra farklı özel sektör kuruluşlarında uzman ve yönetici olarak tecrübe kazanmıştır. Ocak 2023 itibarıyla Impact Hub Ankara ekibinde Satış Yöneticiliği yapmaktadır.

Mızgin Öykü Çalağan
Programlar Asistanı
Mızgin Öykü Çalağan
Programlar Asistanı

Mızgin Öykü Çalağan, Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı lisans derecesine sahiptir. Üniversitedeyken Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) iletişim departmanında staj yapmış, çeviri desteği vermiştir. Mezuniyetinden sonra çevirmenlik yapmaya devam etmiştir.  Kadın Dayanışma Vakfı’nda gönüllülük çalışmalarına katılım sağlamaktadır. Impact Hub Ankara ekibinde Program Asistanlığı yapmaktadır.

Zeynep Eliş
Proje Koordinatörü
Zeynep Eliş
Proje Koordinatörü

Zeynep Eliş, lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamlamıştır. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda, Çankaya Belediyesi’nde ve çeşitli uluslararası projelerde kapsayıcılık, katılımcı kent planlaması ve katılımcı tasarım gibi alanlarda çalışmıştır. Sivil toplum alanında, kent hakları savunuculuğu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcı süreç tasarımı konularında çalışmalar yürütmüştür. İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezinin yürüttüğü uluslararası eğitim programı çerçevesinde yerel düzeyde katılımcı bir model geliştirme amacıyla kurulan proje ekibinde görev almıştır. TED Üniversitesi’nin düzenlediği Sosyal Fayda için Veri Bilimi eğitim programı ile çalışmalarını sosyal etki ve sosyal inovasyon alanlarına yönlendirerek; sosyal fayda ve kapsayıcılık konularında projelerde yer almaya başlamıştır. Şubat 2023’te katıldığı Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği bünyesinde Impact Hub Ankara ekibinde Proje Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Deniz Erbil
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Deniz Erbil
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi

Kurumsal iletişim alanında ondokuz yılı aşkın deneyime sahip olan Deniz Erbil, Bilkent Üniversitesi’nden İletişim ve Tasarım bölümünden lisans derecesini ve İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi’nden de Halkla İlişkiler yüksek lisans derecesine sahiptir. Özel sektörlerde farklı alanlarda ve sivil toplum kuruluşlarında dijital pazarlama, pazarlama, halkla ilişkiler, topluluk yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk, iç ve dış iletişim, risk ve kriz yönetimi, sosyal medya yönetimi ve tasarım gibi çeşitli konularda geniş bir bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Projelerde ve özel sektörde verdiği Kurumsal İletişim danışmanlığının yanı sıra startuplara mentörlük ve eğitimler vermektedir. Ayrıca Bilkent Üniversitesi’nde İletişim Tasarım Bölümü’nde yarı zamanlı hocalık yapmaktadır.

Pelin Kalkanoğlu
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Pelin Kalkanoğlu
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi

Pelin Kalkanoğlu, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Büro Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına mezun olduğu bölümde Akademik Uzman olarak başlamış ve 11 sene boyunca meslek yüksek okulu öğrencilerine çeşitli dersler vermiştir. Daha sonra 2 yıl süreyle Ankara Patent Bürosunda, Genel Müdür Yardımcısı Asistanı olarak çalışmıştır. 2013 yılından beri gönüllü olarak görev aldığı Türk Eğitim Derneği Kariyer Komitesindeki çalışmalarına halen devam eden Kalkanoğlu, 2014 yılında TED Üniversitesi Kariyer Merkezini kurmuş ve 8 yıl süreyle yöneticiliğini yapmıştır. Pelin Kalkanoğlu, 2023 yılı itibarıyla Impact Hub Ankara’da Destek ve Dayanışma Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ersan Ocak
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Ersan Ocak
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Sinan Tandoğan
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Sinan Tandoğan
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Ezgi Özkök Sefer
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Ezgi Özkök Sefer
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Mehmet Atakan Foça
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Mehmet Atakan Foça
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Mehmet Can İrhan
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi
Mehmet Can İrhan
Destek ve Danışma Kurulu Üyesi